Wyniki wyszukiwania dla zapytania: Właściwości fizyczne i chemiczne minerałów


http://wieza.pop.e-wro.pl/1/Mandaryna_Sopot_2005.wmv
tax. placa osoby sciagajace :P


Płacę:

Temat: Analiza
Przedmiot badań: Kobieta
Symbol: Ko
Odkryta przez: Adama
Waga atomowa: średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy),
ale
znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.
Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.
Właściwości chemiczne:
wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt)
oraz
szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami
zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji
może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawia się ją samą w obecności
mężczyzny
nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu
etanolem (alkoholem etylowym)
ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej
Własności fizyczne:
powierzchnia pokryta zwykle warstwą barwników
wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny
topi się po jej właściwym potraktowaniu
gorzka jeśli używana niewłaściwie
znajdowana pod różnymi postaciami, od czystego metalu do pospolitej rudy
Zastosowanie:
wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych
przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy
pomocna przy wypoczynku
Testy:
czysty egzemplarz przybiera odcień różowy, jeśli jest odkryty w
naturalnej
postaci
zielenieje, jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop
wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach
niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopuHejko!

A oto tax:

Kobieta: analiza fizyko-chemiczna

Temat:
Analiza fizyczna i chemiczna

Przedmiot badań:
Kobieta

Symbol:
Ko

Odkryta przez:
Adama

Waga atomowa:
Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są
izotopy od 50 do 80 a.j.m.

Występowanie:
Nadwyżki ilosciowe w obszarach zurbanizowanych.
Właściwości chemiczne:
Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt),
szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu
etanolem (alkoholem etylowym).
Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne:
Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
Gorzka jeśli używać jej niewłaściwie.
Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:
Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
Pomocna przy wypoczynku.

Testy:
Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej
postaci.
Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.A skąd połysk metaliczny?


Dalej za notatkami:
Wszystkie siarczki mają połysk metaliczny. Przypominam, że patrzymy
okiem mineraloga (Na2S połysku nie ma, ale nie tworzy powszechnego minerału)

Fe2+ delokalizuje jeden elektron, czy z S2^2- robi się S2^-1?


Tutaj pewności nie mam, ale FeS2 tworzy strukturę na wzór halitu - czyli
jeden atom żelaza jest otoczony przez sześć jonów S2^2- i na odwrót -
rozpatrywanie tej substancji jako pojedyńczej cząsteczki jest IMO błędem
i nalezy spojrzeć "krystalicznie" Co do tego czy z S2^2- robi się S2^-1
nie za bardzo rozumiem ponieważ żelazo jest tam na pewno na +2, więc jon
S2 musi mieć ładunek 2-

Fragmet za "Mineralogia szczegółowa" Bolewskiego:
"Siarczki i siarkosole okazują swoisty charakter wiązań chemicznych.
Zaznacza się w nich wyraźny udział wiązania atomowego i metalicznego,
które uwidaczniają się też w ich właściwościach fizycznych, które są
zbliżone do właściwości metali, np. nieprzezroczystość, zdolność
przewodzenia ciepła i energii elektrycznej itp."

A co do ciekawostek to piryt oprócz pełnienia roli złota głupców jest
także odpowiedzialny za samorzutne zapalanie się hałd - ktoś ma pomysł
na chemizm tego procesu ?

pzdrwm
skorz


Temat: Analiza Chemiczna
Przedmiot badań: Kobieta
Symbol: Ko
Odkryta przez: Adama
Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.
Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.
Właściwości chemiczne:
a) Wykazuje duże powinowactwo ze zlotem (Au), srebrem (Ag), platyna (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
b) Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
c) Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ja sama w obecności mężczyzny.
d) Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).
e) Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.
Własności fizyczne:
a) Powierzchnia zwykle pokryta warstwa barwników.
b) Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
c) Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
d) Gorzka jeśli używana niewłaściwie.
e) Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.
Zastosowanie:
a) Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
b) Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
c) Pomocna przy wypoczynku.
Testy:
a) Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
b) Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
c) Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
d) Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.


Analiza chemiczna kobiety
Obiekt: Kobieta

Symbol: Ko

Odkryta przez: Adama

Masa Atomowa: Przeciętnie można się spodziewać 59, ale znane są izotopy wahające się od 50 do 80.

Występowanie: Nadwyżka ilości w obszarach miejskich.

Właściwości chemiczne:
Charakteryzuje się ogromnym powinowactwem ze zlotem (Au), srebrem (Ag), platyna (Pt) oraz szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
Zdolna do absorbowania ogromnych ilości drogich substancji.
Potrafi nagle eksplodować pozostawiona sama z mężczyzną.
Nierozpuszczalna w płynach, jednak jej aktywność gwałtownie wzrasta przy nasyceniu etanolem (alkoholem).
Wytwarza ciśnienie przy odpowiednim stosowaniu.

Własności fizyczne:
Zazwyczaj pokryta zewnętrzna kolorowana powłoką.
Wrze bez powodu i zamarza bez przyczyny.
Roztapia się, jeśli ja odpowiednio traktować.
Gorzka, gdy jest używana niewłaściwie.
Zależnie od okoliczności, oscyluje pomiędzy postacią czystego krusząca a pospolitej rudy.

Zastosowania:
Zdobnicze, szczególnie w sportowych samochodach.
Najlepszy ze znanych reduktorów pieniędzy.
Potrafi pomoc w relaksie.

Testy:
Czysty egzemplarz, odkryty w jego naturalnym stanie, różowieje.
Zielenieje umieszczona obok cenniejszego okazu.
Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
Posiadanie więcej niż jednego stałego egzemplarza jest niedopuszczalne.

Temat : Analiza chemiczna
Przedmiot badań : Kobieta
Symbol : Ko
Odkryta przez : NiebieskaKrew
Waga atomowa : Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane sę izotopy od 50 do 80 a.j.m.
Występowanie : Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

1. Właściwości chemiczne :
1.1. Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platynę (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
1.2. Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
1.3. Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ję samę w obecności mężczyzny.
1.4. Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasęczeniu etanolem (alkoholem etylowym).
1.5. Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyÄ˝nie krystalograficznej.

2. Właściwości fizyczne :
2.1. Powierzchnia zwykle pokryta warstwę barwników.
2.2. Wrze i zamarza bez wyraĽnej przyczyny.
2.3. Przy zaniku światła (ciemność) generuje dÄ˝więki powyżej 7 kHz
2.4. Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
2.5. Gorzka jeśli używać niewłaściwie.
2.6. Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

3. Zastosowanie :
3.1. Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
3.2. Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
3.3. Pomocna przy wypoczynku.

4. Testy :
4.1. Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
4.2. Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
4.3. Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
4.4. Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

Temat : analiza chemiczna

Przedmiot badań : kobieta

Symbol : Ko

Odkryta przez : Adama

Waga atomowa : średnia oczekiwana 59 a.j.m. ( atomowych jednostek masy) , ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m

Występowanie : nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych

Właściwości chemiczne :
a)wykazuje duże powinowactwo ze złotem ( Au ) , ze srebrem ( Ag ), platyną ( Pt ) , szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami
b)zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji
c)może samorzutnie eksplodować , jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny
d)nierozpuszczalna w cieczach , ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu alkoholem etylowym
e)ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej

Właściwości fizyczne :
a)powierzchnia pokryta zwykle warstwą barwników
b)wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny
c)topi się po jej właściwym potraktowaniu
d)gorzka jeśli nie użyta właściwie
e)znajdowana pod różnymi postaciami , od czystego metalu do pospolitej rudy

Zastosowanie:
a)wysoce dekoracyjny element , szczególnie w samochodach sportowych
b)przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy
c)pomocna przy wypoczynku

Testy :
a)czysty egzemplarz przybiera odcień różowy , jeśli jest odkryty w naturalnej postaci
b)zielenieje , gdy obok niej znajduje się lepszy izotop
c)wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach
d)niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu

Kobieta z punktu widzenia geologow

...Przedmiot badań:

Kobieta

Symbol:

Ko

Odkryta przez:

Adama

Waga atomowa:

Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.

Występowanie:

Nadwyżki ilosciowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:

Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.

Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.

Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.

Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).

Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne:

Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.

Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.

Topi się po jej właściwym potraktowaniu.

Gorzka jeśli używać jej niewłaściwie.

Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:

Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.

Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.

Pomocna przy wypoczynku.

Testy:

Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.

Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.

Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.

Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

Temat:
Analiza Chemiczna

Przedmiot badań:
Kobieta

Symbol:
Ko

Odkryta przez:
Adama

Waga atomowa:
Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.

Występowanie:
Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:
Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami
Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ja samą w obecności mężczyzny.
Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem.
Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne:
Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
Gorzka, jeśli używać jej niewłaściwie.
Znajdowana pod różnymi postaciami - od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:
Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
Pomocna przy wypoczynku.

Testy:
Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy, jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

Temat: Analiza chemiczna

Przedmiot badań: Kobieta

Symbol: KO

Odkryta przez: Adama

Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m.
(atomowych jednostek masy), ale
znane sa izotopy od 50 do 80 a.j.m.

Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach
zurbanizowanych.

* 1. Właściwości chemiczne :
* 1.1. Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
* 1.2. Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
* 1.3. Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
* 1.4. Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).
* 1.5. Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie kryształograficznej.

* 2. Właściwości fizyczne :
* 2.1. Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
* 2.2. Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
* 2.3. Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
* 2.4. Gorzka jeśli używać niewłaściwie.
* 2.5. Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

* 3. Zastosowanie :
* 3.1. Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
* 3.2. Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
* 3.3. Pomocna przy wypoczynku.

* 4. Testy :
* 4.1. Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
* 4.2. Zielenieje jeśli obok niej znajduje sie lepszy izotop.
* 4.3. Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
* 4.4. Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu

Temat: Analiza
Przedmiot badań: Kobieta
Symbol: Ko
Odkryta przez: Adama
Waga atomowa: średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale
znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.
Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.
Właściwości chemiczne:

wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt) oraz
szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami
zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji
może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawia się ją samą w obecności
mężczyzny
nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu
etanolem (alkoholem etylowym)
ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej
Własności fizyczne:
powierzchnia pokryta zwykle warstwą barwników
wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny
topi się po jej właściwym potraktowaniu
gorzka jeśli używana niewłaściwie
znajdowana pod różnymi postaciami, od czystego metalu do pospolitej rudy
Zastosowanie:
wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych
przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy
pomocna przy wypoczynku
Testy:
czysty egzemplarz przybiera odcień różowy, jeśli jest odkryty w naturalnej
postaci
zielenieje, jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop
wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach
niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu

Przedmiot badań:
Kobieta
Symbol:
Ko
Odkryta przez:
Adama
Waga atomowa:
Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.
Występowanie:
Nadwyżki ilosciowe w obszarach zurbanizowanych.
Właściwości chemiczne:
Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).
Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.
Własności fizyczne:
Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
Gorzka jeśli używać jej niewłaściwie.
Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.
Zastosowanie:
Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
Pomocna przy wypoczynku.
Pomocna w uzyskaniu wysokiego ciśnienia... Uwaga! Nieostrożne używanie może prowadzić do powstawania nieoczekiwanych skutków ubocznych w postaci nowego pierwiastka życia.

a ja dołoze to:
Temat:
Analiza Chemiczna

Przedmiot badań:
Kobieta

Symbol:
Ko

Odkryta przez:
Adama

Waga atomowa:
średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.

Występowanie:
Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:
Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny
Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).
Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej

Właściwości fizyczne:
Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
Gorzka jeśli używać niewłaściwie.
Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowania:
Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
Pomocna przy wypoczynku.

Testy:
Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop
Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach
Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

"Analiza chemiczna kobiety"

Temat: Analiza Chemiczna
Przedmiot badań: Kobieta
Symbol: Ko
Odkryta przez: Adama
Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.
Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:

Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.

Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.

Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.

Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).

Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne:

Powierzchnia zwykle pokryta warstw± barwników.

Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.

Topi się po jej właściwym potraktowaniu.

Gorzka jeśli używać niewłaściwie.

Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:

Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.

Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.

Pomocna przy wypoczynku.

Testy:

Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.

Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.

Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.

Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

No dobra jak już o kobietach to może tak z politechnicznej strony

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE KOBIET
1. Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami
2. Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
3. Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ja samą w obecności mężczyzny.
4. Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem.
5. Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE KOBIET
1. Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
2. Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
3. Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
4. Gorzka, jeśli używać jej niewłaściwie.
5. Znajdowana pod różnymi postaciami - od czystego metalu do pospolitej rudy.
ZASTOSOWANIE KOBIET
1. Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
2. Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
3. Pomocna przy wypoczynku.
TESTY KOBIET
1. Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy, jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
2. Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
3. Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
4. Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

Kobieta - analiza fizyko-chemiczna:

Temat:
- Analiza Chemiczna

Przedmiot badań:
- Kobieta

Symbol:
- Ko

Odkryta przez:
- Adama

Waga atomowa:
- Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 120 a.j.m.

Występowanie:
- Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:
- Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami
- Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
- Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ja samą w obecności mężczyzny.
- Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem.
- Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne:
- Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
- Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
- Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
- Gorzka, jeśli używać jej niewłaściwie.
- Znajdowana pod różnymi postaciami - od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:
- Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
- Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
- Pomocna przy wypoczynku.

Testy:
- Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy, jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
- Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
- Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
- Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

Kobieta

Temat: Analiza Chemiczna
Przedmiot badań: Kobieta
Symbol: Ko
Odkryta przez: Adama
Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m. (czasem w....j)
Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:
a) Wykazuje duże powinowactwo ze zlotem (Au),
srebrem (Ag), platyna (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
b) Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
c) Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ja sama w obecności mężczyzny.
d) Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).
e) Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne:
a) Powierzchnia zwykle pokryta warstwa barwników.
b) Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
c) Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
d) Gorzka jeśli używana niewłaściwie.
e) Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:
a) Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
b) Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
c) Pomocna przy wypoczynku.

Testy:
a) Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest
odkryty w naturalnej postaci.
b) Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
c) Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
d) Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu

Pozdrawiam Wszystkie Panie.

Temat:
- Analiza chemiczna

Przedmiot badań:
- kobieta

Symbol:
- Ko

Odkryta przez:
- Adama

Waga atomowa:
- Średnia oczekiwana 59u, ale znane są izotopy od 50-80u.

Występowanie:
- Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:
1) Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
2) Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji chemicznych.
3) Może samorzutnie eksplodować, jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
4) Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym)
5) Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Właściwości fizyczne:
1) Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
2) Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
3) Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
4) Gorzka, jeśli używać jej niewłaściwie.
5) Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:
1) Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
2) Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
3) Pomocna przy wypoczynku.

Testy:
1) Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy, jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
2) Zielenieje, jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
3) Wysoce niebezpieczne w niedoświadczonych rękach.
4) Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

"Analiza chemiczna kobiety"

Temat: Analiza Chemiczna
Przedmiot badań:Kobieta
Symbol: Ko
Odkryta przez: Adama
Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.
Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:

* Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
* Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
*Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
*Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).
* Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne:

*Powierzchnia zwykle pokryta warstw± barwników.
*Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
*Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
*Gorzka jeśli używać niewłaściwie.
*Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:

* Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
* Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
* Pomocna przy wypoczynku.
Testy:

*Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
* Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
* Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
* Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

ANALIZA CHEMICZNA KOBIETY

Symbol (Ko)
Masa Atomowa: Przeciętnie można się spodziewać 59, ale znane są izotopy wahające się od 40 do 180.
Występowanie: Nadwyżka ilości w obszarach miejskich.
Właściwości chemiczne:
1. Charakteryzuje się ogromnym powinowactwem ze zlotem (Au), srebrem (Ag), platyna (Pb) oraz szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
2. Zdolna do absorbowania ogromnych ilości drogich substancji.
3. Potrafi nagle eksplodować.
4. Nierozpuszczalna w płynach, jednak jej aktywność gwałtownie wzrasta przy nasyceniu etanolem (alkoholem).
5. Wytwarza ciśnienie przy odpowiednim stosowaniu.
Własności fizyczne:
1. Zazwyczaj pokryta zewnętrzną kolorowaną powłoką.
2. Wrze bez powodu i zamarza bez przyczyny.
3. Roztapia się, przy odpowiednim traktowaniu.
4. Gorzka, używana niewłaściwie.
5. Zależnie od okoliczności, oscyluje pomiędzy postacią czystego kruszca a pospolitej rudy.
Zastosowania:
1. Zdobnicze, szczególnie w sportowych samochodach.
2. Najlepszy ze znanych reduktorów pieniędzy.
3. Potrafi pomóc w relaksie.
Testy:
1. Czysty egzemplarz, odkryty w jego naturalnym stanie, różowieje.
2. Zielenieje umieszczona obok okazalszej próbki.
3. Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
4. Posiadanie więcej niż jednej bardzo niebezpieczne.

Temat:

Analiza chemiczna

Przedmiot badań:

Kobieta

Symbol:

Ko

Odkryta przez:

Adama

Waga atomowa:

Średnia oczekiwana 59 u, ale znane są izotopy od 50 do 80 u.

Występowanie:

Nadwyżki ilosciowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:

1. Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
2. Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
3. Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
4. Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).
5. Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne:

1. Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
2. Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
3. Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
4. Gorzka jeśli używać jej niewłaściwie.
5. Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:

1. Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
2. Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
3. Pomocna przy wypoczynku.

Testy:

1. Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
2. Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
3. Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.

nie wiem czy bylo, ale zapodaje jak bylo to usuncie:
- Dokladna specyfikacja kobiety -
Kobieta: ANALIZA FIZYKO-CHEMICZNA
Temat: Analiza Chemiczna
Przedmiot badań: Kobieta
Symbol: Ko
Odkryta przez: Adama
Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m.
Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:
Wykazuje duże powinowactwo ze zlotem (Au), srebrem (Ag), platyna (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ja sama w obecności mężczyzny.
Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).
Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficzne j.
Własności fizyczne:
Powierzchnia zwykle pokryta warstwa barwników.
Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
Gorzka jeśli używać jej niewłaściwie.
Znajdowana pod rożnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.
Zastosowanie:
Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
Pomocna przy wypoczynku.
Testy:
Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

Kobieto Puchu marny, ty wietrzna ( czy wieczna? ) istoto... .

Obiekt: Kobieta
Symbol: Ko
Odkryta przez: Adama
Masa Atomowa: Przeciętnie można się spodziewać 59, ale znane są izotopy wahające się od 50 do 80.
Występowanie: Nadwyżka ilości w obszarach miejskich.

Właściwości chemiczne:
Charakteryzuje się ogromnym powinowactwem ze zlotem (Au), srebrem (Ag), platyna (Pt) oraz szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
Zdolna do absorbowania ogromnych ilości drogich substancji.
Potrafi nagle eksplodować pozostawiona sama z mężczyzną.
Nierozpuszczalna w płynach, jednak jej aktywność gwałtownie wzrasta przy nasyceniu etanolem (alkoholem).
Wytwarza ciśnienie przy odpowiednim stosowaniu.

Własności fizyczne:
Zazwyczaj pokryta zewnętrzna kolorowana powłoką.
Wrze bez powodu i zamarza bez przyczyny.
Roztapia się, jeśli ja odpowiednio traktować.
Gorzka, gdy jest używana niewłaściwie.
Zależnie od okoliczności, oscyluje pomiędzy postacią czystego krusząca a pospolitej rudy.

Zastosowania:
Zdobnicze, szczególnie w sportowych samochodach.
Najlepszy ze znanych reduktorów pieniędzy.
Potrafi pomoc w relaksie.

Testy:
Czysty egzemplarz, odkryty w jego naturalnym stanie, różowieje.
Zielenieje umieszczona obok cenniejszego okazu.
Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
Posiadanie więcej niż jednego stałego egzemplarza jest niedopuszczalne.

KOBIETA: ANALIZA FIZYKO-CHEMICZNA

Temat: Analiza Chemiczna

Przedmiot badań: Kobieta

Symbol: Ko

Odkryta przez: Adama

Waga atomowa:
średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.

Występowanie:
Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:
a) Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag),platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami
b) Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
c) Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ja samą w obecności mężczyzny.
d) Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem.
e) Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne:
a) Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
b) Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
c) Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
d) Gorzka, jeśli używać jej niewłaściwie.
e) Znajdowana pod różnymi postaciami - od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:
a) Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
b) Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
c) Pomocna przy wypoczynku.

Testy:
a) Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy, jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
b) Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
c) Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
d) Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu

TEMAT: Analiza fizyko-chemiczna.

Przedmiot badań: Kobieta
Symbol: Ko
Odkryta przez: Adama

* Waga atomowa:Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.

* Występowanie:Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

* Właściwości chemiczne:Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
* Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
* Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ja samą w obecności mężczyzny.
* Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem.
* Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

* Właściwości fizyczne:Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
* Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
* Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
* Gorzka, jeśli używać jej niewłaściwie.
* Znajdowana pod różnymi postaciami - od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:
* Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
* Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
* Pomocna przy wypoczynku.

Testy:
* Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy, jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
* Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
* Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
* Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

POŚMIEJMY SIĘ

KOBIETA
Temat: Analiza fizyczno-chemiczna

Przedmiot badań: Kobieta.

Symbol: Ko.

Odkryta przez: Adama.

Waga atomowa: średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m..

Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:

Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami,
Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji,
Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny,
Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym),
Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne:
Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników,
Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny,
Topi się po jej właściwym potraktowaniu,
Gorzka jeśli używać niewłaściwie,
Znajdowana pod rożnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:
Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych,
Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy,
Pomocna przy wypoczynku.

Testy:

Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci,
Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop,
Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach,
Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

Analiza Kobiety

Obiekt: Kobieta

Symbol: Ko

Odkryta przez: Adama

Masa Atomowa: Przeciętnie można się spodziewać 59, ale znane są izotopy wahające się od 50 do 80.

Występowanie: Nadwyżka ilości w obszarach miejskich.

Właściwości chemiczne:

Charakteryzuje się ogromnym powinowactwem ze zlotem (Au), srebrem (Ag), platyna (Pt) oraz szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
Zdolna do absorbowania ogromnych ilości drogich substancji.
Potrafi nagle eksplodować pozostawiona sama z mężczyzną.
Nierozpuszczalna w płynach, jednak jej aktywność gwałtownie wzrasta przy nasyceniu etanolem (alkoholem).
Wytwarza ciśnienie przy odpowiednim stosowaniu.
Własności fizyczne:

Zazwyczaj pokryta zewnętrzna kolorowana powłoką.
Wrze bez powodu i zamarza bez przyczyny.
Roztapia się, jeśli ja odpowiednio traktować.
Gorzka, gdy jest używana niewłaściwie.
Zależnie od okoliczności, oscyluje pomiędzy postacią czystego krusząca a pospolitej rudy.
Zastosowania:

Zdobnicze, szczególnie w sportowych samochodach.
Najlepszy ze znanych reduktorów pieniędzy.
Potrafi pomoc w relaksie.
Testy:

Czysty egzemplarz, odkryty w jego naturalnym stanie, różowieje.
Zielenieje umieszczona obok cenniejszego okazu.
Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
Posiadanie więcej niż jednego stałego egzemplarza jest niedopuszczalne.

KTO SIE Z TYM ZGADZA??!!

Kobieta: analiza fizyko-chemiczna
Temat
Analiza Chemiczna

Przedmiot badan
Kobieta

Symbol
Ko

Odkryta przez
Adama

Waga atomowa
Srednia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale
znane sa izotopy od 50 do 80 a.j.m.

Wystepowanie
Nadwyzki ilosciowe w obszarach zurbanizowanych.

Wlasciwosci chemiczne:
a) Wykazuje duze powinowactwo ze zlotem (Au), srebrem (Ag),
platyna (Pt), szlachetnymi i polszlachetnymi kamieniami i
mineralami.
b) Zdolna do absorbowania wielkich ilosci drogich substancji.
c) Moze samorzutnie eksplodowac jesli pozostawic ja sama w
obecnosci mezczyzny.
d) Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej atywnosc wzrasta po
nasaczeniu etanolem (alkoholem etylowym).
e) Ulega naciskowi tylko we wlasciwej plaszczyznie
krystalograficznej.

Wlasnosci fizyczne:
a) Powierzchnia zwykle pokryta warstwa barwnikow.
b) Wrze i zamarza bez wyraznej przyczyny.
c) Topi sie po jej wlasciwym potraktowaniu.
d) Gorzka jesli uzywac jej niewlasciwie.
e) Znajdowana pod roznymi postaciami od czystego metalu do
pospolitej rudy.

Zastosowanie:
a) Wysoce dekoracyjny element, szczegolnie w samochodach
sportowych.
b) Przedstawicielka silnych reduktorow pieniedzy.
c) Pomocna przy wypoczynku.

Testy:
a) Czysty egzemplarz przybiera odcien rozowy jesli jest odkryty
w naturalnej postaci.
b) Zielenieje jesli obok niej znajduje sie lepszy izotop.
c) Wysoce niebezpieczna w niedoswiadczonych rekach.
d) Niemozliwe posiadanie wiecej niz jednego trwalego izotopu.

Analiza fizyko-chemiczna KOBIETY..

Przedmiot badań:
Kobieta

Symbol:
Ko

Odkryta przez:
Adama

Waga atomowa:
Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale
znane są izotopy od 50 do 80 i do 150.. a.j.m.

Występowanie:
Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:
Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt),
szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami
Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ja samą w obecności
mężczyzny.
Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem.
Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie Krystalograficznej.

Własności fizyczne:
Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
Gorzka, jeśli używać jej niewłaściwie.
Znajdowana pod różnymi postaciami - od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:
Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
Pomocna przy wypoczynku.

Testy:
Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy, jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.

Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

Temat: Analiza kobiety.

Przedmiot badań: Kobieta
Symbol: Ko
Odkryta przez: Adama
Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.
Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:

a) Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
b) Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
c) Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
d) Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).
e) Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne:

a) Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
b) Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
c) Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
d) Gorzka jeśli używać niewłaściwie.
e) Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:

a) Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
b) Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
c) Pomocna przy wypoczynku.

Testy:

a) Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
b) Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
c) Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
d) Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.


Temat: Analiza Chemiczna
Przedmiot badań: Kobieta
Symbol: Ko
Odkryta przez: Adama
Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.
Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:
a) Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
b) Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
c) Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
d) Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).
e) Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne:
a) Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
b) Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
c) Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
d) Gorzka jeśli używać niewłaściwie.
e) Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:
a) Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
b) Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
c) Pomocna przy wypoczynku.

Testy:
a) Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
b) Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
c) Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
d) Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

Tiaaa... kobiety są z Wenus... podobno ostatnio odkrtyo nowy pierwiastek

Obiekt: Kobieta
Symbol: Ko
Odkryta przez: Adama
Masa Atomowa: Przeciętnie można się spodziewać 59, ale znane są izotopy wahające się od 50 do 80.
Występowanie: Nadwyżka ilości w obszarach miejskich.
Właściwości chemiczne:
Charakteryzuje się ogromnym powinowactwem ze zlotem (Au), srebrem (Ag), platyna (Pt) oraz szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
Zdolna do absorbowania ogromnych ilości drogich substancji.
Potrafi nagle eksplodować pozostawiona sama z mężczyzną.
Nierozpuszczalna w płynach, jednak jej aktywność gwałtownie wzrasta przy nasyceniu etanolem (alkoholem).
Wytwarza ciśnienie przy odpowiednim stosowaniu.
Własności fizyczne:
Zazwyczaj pokryta zewnętrzna kolorowana powłoką.
Wrze bez powodu i zamarza bez przyczyny.
Roztapia się, jeśli ja odpowiednio traktować.
Gorzka, gdy jest używana niewłaściwie.
Występuje od postaci kamienia szlachetnego do pospolitej rudy
Zastosowania:
Zdobnicze, szczególnie w sportowych samochodach.
SILNY REDUKTOR PIENIĘDZY
Potrafi pomoc w relaksie.
Testy:
Powoduje przyśpieszenie procesu starzenia (w tym siwienia i łysienia u mężczyzny)
Czysty egzemplarz, odkryty w jego naturalnym stanie, różowieje.
Wybucha bez przyczyny
Zielenieje umieszczona obok lepszego izotopu
Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
Posiadanie więcej niż jednego stałego izotopu yego pierwiastka jest niedopuszczalne.

Siemacie,
potrzebuje do prezentacji wlasciwosci skal wapiennych a nie moge znalezc!! czy beda takei same jak wlasciwosci wapnia, czyli: KODHIHI -Pobierany przez rośliny w postaci jonu Ca2+. -Wpływa na odkładanie szczawianów. -W roślinie inkrustuje błony komórkowe. -Sprzyja tworzeniu struktury gruzełkowatej. -Wpływa na regulację gospodarki wodnej i przebieg procesów metabolicznych. -Poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. -Zmniejsza kwasowość gleby. -Źródłem wapnia w glebach są minerały [kalcyt, dolomit]. -Zwiększa przyswajalność molibdenu. -zawartość od 0,07% d0 3,6% [2100-108 000 kg/ha]
KODHIHIKUNIEC?

Data dodania materiału: 2 miesięcy temu
kobieta · sex
Temat: Analiza Chemiczna
Przedmiot badań: Kobieta
Symbol: Ko
Odkryta przez: Adama
Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.
Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:
a) Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
b) Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
c) Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
d) Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).
e) Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne:
a) Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
b) Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
c) Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
d) Gorzka jeśli używać niewłaściwie.
e) Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:
a) Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
b) Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
c) Pomocna przy wypoczynku.

Testy:
a) Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
b) Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
c) Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
d) Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

hej właśnie znalazłam (w materiałach od kolegi Jarka D.) pytania na geologię, w dwóch zestawach

a oto i one
zastaw A
1. Scharakteryzuj proces wietrzenia chemicznego z podaniem reakcji chemicznych.
2. Narysować i opisać przekrój przez atmosferę ziemską.
3. Narysować i opisać przekrój przez kulę ziemką.
4. Spososby powstawania minerałów wniskich temperaturach i scharakteryzować jeden z nich.
5. Co to jest twardość.
6. Scharakteryzowac skaleniowce.
7. Scharakteryzowac plagioklazy.
8. Wymień minerały używane do nawożenia.
9. Scharateryzowac budowe i właściwości minerałów ilastych 2warstwowych. Narysować i opisać warstwy.
10. Na czym polega skałotwórcza rola krzemu?
zestaw B
1. Proces wietrzenia fizycznego minerałów i skał.
2. Podział pierwiastwków wg. Goldsmitha.
3. Formy występowania minerałów.
4. Sposoby powstawania minerałów w wysokich temperaturach.
5. Łupliwość- podać skalę łupliwości.
6. Skalenie alkaiczne.
7. Chlorowce.
8. Minerały używane jako rudy metali.
9. 3-warstwowe minerały ilaste.
10. Wymień po 5 minerałów słabo i trudno wietrzejących.

nie wiem na ile są one aktualne ale zawsze jest to jakis obraz tego jakie mogą się pytania pojawic.

Takiej analizy to jeszcze nie było:

Tematyka: Analiza Chemiczna

Obiekt: Kobieta

Symbol: Ko

Odkryta przez: Adama

Masa Atomowa: Przeciętnie można się spodziewać 59, ale znane są izotopy
wahające się od 50 do 80.

Występowanie: Nadwyżka ilości w obszarach miejskich.

Właściwości chemiczne:

Charakteryzuje się ogromnym powinowactwem ze zlotem (Au), srebrem (Ag),
platyna (Pt) oraz szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.

Zdolna do absorbowania ogromnych ilości drogich substancji.
Potrafi nagle eksplodować pozostawiona sama z mężczyzną.
Nierozpuszczalna w płynach, jednak jej aktywność gwałtownie wzrasta przy
nasyceniu etanolem (alkoholem).
Wytwarza ciśnienie przy odpowiednim stosowaniu.
Własności fizyczne:

Zazwyczaj pokryta zewnętrzna kolorowana powłoką.
Wrze bez powodu i zamarza bez przyczyny.
Roztapia się, jeśli ja odpowiednio traktować.
Gorzka, gdy jest używana niewłaściwie.
Zależnie od okoliczności, oscyluje pomiędzy postacią czystego krusząca a
pospolitej rudy.
Zastosowania:

Zdobnicze, szczególnie w sportowych samochodach.
Najlepszy ze znanych reduktorów pieniędzy.
Potrafi pomoc w relaksie.
Testy:

Czysty egzemplarz, odkryty w jego naturalnym stanie, różowieje.
Zielenieje umieszczona obok cenniejszego okazu.
Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
Posiadanie więcej niż jednego stałego egzemplarza jest niedopuszczalne.

dla przykładu węgiel C najczystsza jej postać to diament lub grafit
spróbujcie
wziąć grafit z ołówka i jego podpalić za cholerę się nie pali, kiedyś
wziąłem
grafit jako elektrodę do spawania spawała fajnie do czasu aż uległa
rozpadnięciu na proszek tzw. sublimacja czyli to co jest spalane nie jest
wcale węglem tym z tablicy mendelejewa


1. "Grafit" z ołówka z to nie jest czysty grafit (forma alotropowa węgla)
2. Grafit jest odporny na wysoką temperaturę. Zalapenie bryły grafitu
bezpośrednio zapałką jest problematyczne, ale po rozdrobnieniu możliwe.
3. Elektroda spawalnicza to mieszanina substancji.

drugie to glin Al podobno aluminium to glin Al tylko że glin to
pierwiastek
potwornie twardy który jest składnikiem tych minerałów które dorównują
twardością diamentowi (korund i jego odmiany) ale aluminium czyli glin
jest
miękki to jak porównać jego z pierwiastkiem z tablicy mendelejewa Al


Wcześniej zauważyłeś, że odmiany alotropowe węgla (ten sam pierwiastek o
różnej strukturze krystalicznej) drastycznie różnią się właściwościami
fizycznymi, a kilka linijek niżej dziwisz się, że właściwości związków
chemicznych (korund- tlenek glinu) różnią się od pierwiastków (glinu - a
raczej jego stopu - aluminium)?

Związki chemiczne różnią się między sobą (i od pierwiastków) nie tylko
właściwościami fizycznymi, ale i chemicznymi.

czyżby ludzie nie wiedzieli z jakich pierwiastków co jest zbudowane i
tylko
sobie gdybali wciskając kity :)?


Nowa teoria spiskowa?
Powodzenia w dochodzeniu do prawdy.

Paweł


 Witam wszystkich!
Mam pewien problem: mianowicie pani od chemii zadała mi odszukanie pewnej
właściwości fizycznej diamentu - przewodnictwa cieplnego. A więc czy diament
przewodzi ciepło?
Zanim mnie zelżycie :) powiem, że poguglałem trochę i wynik tego jest taki:

"Diament - Atomy węgla w sieci krystalicznej diamentu tworząc regularno
strukturę (tetraedr) z tej budowy wynikają właściwości fizyczne diamentu:
- duża twardość (najt. minera;)
-brak przewodnictwa prądu
- przeˇroczystość
- brak przewodnictwa ciepła Diament ulega spalaniu na powietrzu tworząc
dwutlenek węgla. Ogrzewany bez dostępu powietrza w temp 15000o C

przechodzi w grafit  "

http://pieto.host.sk/chemia/odmiany_alotropowe_wegla.php

"Cechy makroskopowe diamentu:
gęstość: 3,47- 3,558 g/cm3
barwa: biała, żółtawa, czerwonawa, zielonkawa, niebieskawa, brązowawa
przejrzystość: przejrzysty
przewodnictwo elektryczne: brak
przewodnictwo cieplne: bardzo dobre
twardość: najtwardszy z minerałow
łupliwość: doskonała
 Diament tworzy bezbarwne, przezroczyste kryształy  o ekstremalnie dużej
twardości. Zanieczyszczenia nadają
diamentowi różnorakie zabarwienie. Diament cechuje duża odporność chemiczna.
W wyższych temperaturach diament  przechodzi w grafit. Odwrotną

przemianę można  przeprowadzić tylko w bardzo drastycznych
warunkach  ciśnienia. "

http://www.weglowce.republika.pl/Diament.htm

"Duże przewodnictwo cieplne (mimo braku swobodnych nośników). Diament ma
przewodnictwo cieplne największe ze wszystkich znanych substancji."

http://info.fuw.edu.pl/~witowski/PDFy/budowa_tot.pdf

"Niemetale, niepoprawnie metaloidy, pierwiastki chemiczne będące słabymi
przewodnikami elektryczności (izolatorami bądź półprzewodnikami) oraz
zazwyczaj również ciepła (wyraźnym wyjątkiem jest tu diament)."

http://www.sciagawa.pl/a/816.html

A więc diament:
1.Nie przewodzi ciepła
2.Przewodzi ciepło;
 a.)"Diament ma przewodnictwo cieplne największe ze wszystkich znanych  
substancji."


o Twoich skłonnościach mozemy podyskutowac tutaj - http://crohn.home.pl/forum/viewtopic.php?t=1986 - bo po to watek ten jest

---
a dzisiaj zajmujemy sie:

Kobieta: analiza fizyczno-chemiczna

Temat:
* Analiza Chemiczna

Przedmiot badań:
* Kobieta

Symbol:
* Ko

Odkryta przez:
* Adama

Waga atomowa:
* Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.

Występowanie:
* Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:
* Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami
* Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
* Może samorzutnie eksplodować, jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
* Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem.
* Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne kobiet:
* Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
* Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
* Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
* Gorzka, jeśli używać jej niewłaściwie.
* Znajdowana pod różnymi postaciami - od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie kobiet:
* Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
* Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
* Pomocna przy wypoczynku.

Testy kobiet:
* Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy, jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
* Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
* Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
* Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

Temat: Analiza fizykochemiczna

Przedmiot badań: Kobieta

Odkryta przez : Adama

Masa właściwa : 58

izotopy : powyżej 70

Występowanie : Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:
- Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
- Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
- Może samorzutnie eksplodować, jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
- Generalnie odczyn kwaśny choć często spotykane egzemplarze zasadnicze, zwłaszcza w niektórych tematach.
- Nierozpuszczalna w cieczach.
- Jej atywność wzrasta po nasączeniu etanolem.
- Wytwarza duże ilości promieniowania po połączeniu z substancjami czekoladopochodnymi.
- Wyjątkowo słabo toleruje płyny stosowane ogólnie do zmywania naczyń.
- Przeciętnie co 29 dni zmienia się w substancję piorunującą, wybuchową i wyjątkowo łatwopalną, po kilku dniach powracając do stanu względnie dla niej normalnego.

Własności fizyczne:
- Poddana długotrwałemu działaniu organoleptycznemu potrafi osiągać stan plazmatyczny kilkukrotnie w stosunkowo krótkim okresie czasu.
- Szczególnie atrakcyjne samorodki spotkać można na plażach ciepłych mórz.
- Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.
- Przypadkowe podrażnienie niektórych węzłów struktury (zależne od np. pogody na drugiej półkuli) powoduje silne wyładowania elektryczne połączone z grzmotem.
- Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników, szczególnie grubą w przypadku okazów wiekowych.
- Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
- Po potraktowaniu bukietem róż topi się w skrajnych przypadkach przechodząc do stanu lotnego.
- Gorzka jeśli używać jej niewłaściwie.
Znajdowana pod różnymi postaciami: od czystego metalu do pospolitej rudy.
Często wychodzi bokiem, szczególnie egzemplarze królewskie.

Zastosowanie:
- Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
- Silny reduktor pieniędzy.
- Pomocna przy wypoczynku.
- Doskonale potrafi zagospodarować urlop.

Testy:
- Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy, jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
- Zmienia barwę poprzez czerwoną, purpurową do zielonej jeśli jest w pobliżu lepszych izotopów.
- Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
- Nie posiada jednego stabilnego stanu.

ja znalazłam właśnie taką wersję tego
troszkę więcej

IśCIE SZOWINISTYCZNE...

Temat: Analiza Chemiczna
Przedmiot badań: Kobieta
Symbol: Ko
Odkryta przez: Adama
Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.
Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:

a) Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
b) Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
c) Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
d) Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).
e) Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne:
a) Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
b) Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
c) Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
d) Gorzka jeśli używać niewłaściwie.
e) Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:
a) Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
b) Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
c) Pomocna przy wypoczynku.

Testy:
a) Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
b) Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
c) Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
d) Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

http://www.smog.pl/txt_gfx_audio/3009/talia_osy/Analiza fizykochemiczna

Przedmiot badań: Kobieta
Odkryta przez : Adama
Masa właściwa : 58
izotopy : powyżej 70
Występowanie : Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:
Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
Może samorzutnie eksplodować, jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
Generalnie odczyn kwaśny choć często spotykane egzemplarze zasadnicze, zwłaszcza w niektórych tematach.
Nierozpuszczalna w cieczach.
Jej atywność wzrasta po nasączeniu etanolem.
Wytwarza duże ilości promieniowania po połączeniu z substancjami czekoladopochodnymi.
Wyjątkowo słabo toleruje płyny stosowane ogólnie do zmywania naczyń.
Przeciętnie co 29 dni zmienia się w substancję piorunującą, wybuchową i wyjątkowo łatwopalną, po kilku dniach powracając do stanu względnie dla niej normalnego.

Własności fizyczne:
Poddana długotrwałemu działaniu organoleptycznemu potrafi osiągać stan plazmatyczny kilkukrotnie w stosunkowo krótkim okresie czasu.
Szczególnie atrakcyjne samorodki spotkać można na plażach ciepłych mórz.
Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.
Przypadkowe podrażnienie niektórych węzłów struktury (zależne od np. pogody na drugiej półkuli) powoduje silne wyładowania elektryczne połączone z grzmotem.
Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników, szczególnie grubą w przypadku okazów wiekowych.
Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
Po potraktowaniu bukietem róż topi się w skrajnych przypadkach przechodząc do stanu lotnego.
Gorzka jeśli używać jej niewłaściwie.
Znajdowana pod różnymi postaciami: od czystego metalu do pospolitej rudy.
Często wychodzi bokiem, szczególnie egzemplarze królewskie.

Zastosowanie:
Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
Silny reduktor pieniędzy.
Pomocna przy wypoczynku.
Doskonale potrafi zagospodarować urlop.

Testy:
Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy, jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
Zmienia barwę poprzez czerwoną, purpurową do zielonej jeśli jest w pobliżu lepszych izotopów.
Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
Nie posiada jednego stabilnego stanu.

complex.com

Księgi o glebach nie były zbyt dokładne. Bohater usadowiwszy się na swym miejscu pracy zgromadził księgę, którą wertował dobre dwie godziny, a jedyne co się z niej dowiedział konstruktywnego to:
"Żyzność gleby - naturalna zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin. Stanowi ona zespół morfologicznych, fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych, biochemicznych i biologicznych właściwości gleby, zapewniających roślinom odpowiednie warunki wzrostu. Jest wypadkową naturalnej zasobności i właściwości gleby.

Miarą żyzności jest liczba gatunków roślin na danym areale. Naturalna żyzność gleby jest wynikiem procesu glebotwórczego i zależy od zawartości w glebie m.in. koloidów glebowych, związków mineralnych, próchnicy, drobnoustrojów. Żyzność gleby zwiększa się m.in. poprzez odpowiednie nawożenie, uprawę, stosowanie płodozmianu i meliorację.

Przydatność gleby do produkcji roślinnej określa się na podstawie jej żyzności, urodzajności i produktywności. Dla rolnika najważniejsza jest właśnie żyzność gleby, czyli zawartość składników zaspokajających życiowe potrzeby roślin."
"Urodzajność gleby - zmodyfikowana przez działalność rolnika zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin. Jest wypadkową żyzności i agrotechniki. Urodzajność jest to cecha określająca wartość produkcyjną gleby. Wyróżnia się: - urodzajność potencjalna (siedliska w jakich gleba występuje) - urodzajność aktualną ( która może się zmieniać) Miarą urodzajności jest plon (urodzaj). Na glebach urodzajnych, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych można osiągać wysokie plony."
"Odczyn glebowy, właściwość gleby wyrażona przez stosunek stężenia jonów wodorowych H+ do jonów wodorotlenkowych OH- (odczyn roztworu określony w jednostkach pH) w fazie stałej gleby i w jej roztworze.

Odczyn wskazuje na kwasowość lub zasadowość gleby, wyróżnić możemy więc:

* gleby kwaśne, pH < 6,6, z przewagą jonów wodorowych i jonów glinu. Gleby kwaśne dzielimy na:

* silnie kwaśne, pH < 4,5;
* kwaśne, pH 4,6 - 5,5;
* lekko kwaśne pH 5,6 - 6,5;

* gleby obojętne, pH 6,6 - 7,2, jony występują w równowadze;
* gleby zasadowe, pH > 7,2, z przewagą jonów wodorotlenkowych, znaczenie ma tutaj obecność takich składników zasadowych jak węglan wapnia, jony wapnia, magnezu i sodu."

Informacje o glebach były tylko ogólne, nie występowały liczne wzmianki, które to gleby są najlepsze, a które najgorsze. Nie istniały także żadne mapy gdzie byłyby pokazane struktury dokładne gleb, prócz jednej, którą to już Bohater widział ostatnimi czasy.

Co do nawiązania do wspaniałej teorii Bożenki, iż Jezus jest wektorem naszego życia oraz atomem, się znalazło takie coś [nawiązanie w sumie jedynie do bardzo naukowego spojrzenia na świat xd]. Znaczy się... zamieszczam to tutaj, bo to o kobiecie jest, hm xd najprawdopodobniej stworzone przez mężczyznę. Zresztą, zobaczcie sami

Kobieta: analiza fizyko-chemiczna

Temat: Analiza chemiczna

Przedmiot badań: Kobieta

Symbol: Ko

Odkryta przez: Adam

Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.

Występowanie:
Nadwyżki ilosciowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:
Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny. Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).

Własności fizyczne:
Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
Gorzka jeśli używać jej niewłaściwie.
Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:
Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
Pomocna przy wypoczynku.

Testy:
Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

To jeszcze jeden tekst znaleźony podczas porządków
Mam nadzieje że panie sie nie obrażą

Temat: Analiza Chemiczna
Przedmiot badań: Kobieta
Symbol: Ko
Odkryta przez: Adama
Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.
Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:
a) Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
b) Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
c) Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
d) Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).
e) Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne:
a) Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
b) Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
c) Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
d) Gorzka jeśli używać niewłaściwie.
e) Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:
a) Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
b) Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
c) Pomocna przy wypoczynku.

Testy:
a) Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
b) Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
c) Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
d) Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

Stare, ale jare

Przedmiot badań: Kobieta

Odkryta przez: Adama

Masa właściwa: 58

Izotopy: powyżej 70

Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:
Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.

Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
Może samorzutnie eksplodować, jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.

Generalnie odczyn kwaśny, choć często spotykane egzemplarze zasadnicze, zwłaszcza w niektórych tematach.
Nierozpuszczalna w cieczach.

Jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem.
Wytwarza duże ilości promieniowania po połączeniu z substancjami czekolado pochodnymi.

Wyjątkowo słabo toleruje płyny stosowane ogólnie do zmywania naczyń.

Przeciętnie, co 29 dni zmienia się w substancję piorunującą, wybuchową i wyjątkowo łatwopalną, po kilku dniach powracając do stanu względnie dla niej normalnego.

Własności fizyczne:
Poddana długotrwałemu działaniu organoleptycznemu potrafi osiągać stan plazmatyczny kilkukrotnie w stosunkowo krótkim okresie czasu.
Szczególnie atrakcyjne samorodki spotkać można na plażach ciepłych mórz.
Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Przypadkowe podrażnienie niektórych węzłów struktury (zależne od np. pogody na drugiej półkuli) powoduje silne wyładowania elektryczne połączone z grzmotem.
Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników, szczególnie grubą w przypadku okazów wiekowych.

Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
Po potraktowaniu bukietem róż topi się w skrajnych przypadkach przechodząc do stanu lotnego.
Gorzka, jeśli używać jej niewłaściwie.

Znajdowana pod różnymi postaciami: od czystego metalu do pospolitej rudy.
Często wychodzi bokiem, szczególnie egzemplarze królewskie.

Zastosowanie:
Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
Silny reduktor pieniędzy.
Pomocna przy wypoczynku.
Doskonale potrafi zagospodarować urlop.

Testy:
Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy, jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
Zmienia barwę poprzez czerwoną, purpurową do zielonej, jeśli jest w pobliżu lepszych izotopów.
Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
Nie posiada jednego stabilnego stanu

marcin nawzajem

na jednej stronie spotkalem cos takiego:

"Analiza chemiczna kobiety"

Temat: Analiza Chemiczna
Przedmiot badań: Kobieta
Symbol: Ko
Odkryta przez: Adama
Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.
Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:

Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.

Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.

Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.

Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).

Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne:

Powierzchnia zwykle pokryta warstw&plusmn; barwników.

Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.

Topi się po jej właściwym potraktowaniu.

Gorzka jeśli używać niewłaściwie.

Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:

Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.

Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.

Pomocna przy wypoczynku.

Testy:

Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.

Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.

Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.

Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

Prawa fizyki sa w calym wszechswiecie takie same. To znaczy, ze istnieje tylko ponizej setki trwalych pierwiastkow mogacych wchodzic w sklad zwiazkow chemicznych, bez wzgledu na to czy jestesmy na ziemi czy miliardy lat swietlnych od niej.


Heh szkoda tylko że węgiel, który jest jednym i tym samym pierwiastkiem ma 3 a według innych 4 formy izotrpowe, które zasadniczo bardzo się róznią od siebie. Innymi słowy - wiesz jak powstaje diament ?? Więc wyjaśnij dlaczego jest dużo twardszym minerałem niż węgiel brunatny. Albo dlaczego odmiana węgla C14 wykazuje właściwości promieniotwórcze ??

izotopy te powstają w różnych warunkach fizycznych - a te warunki na ziemi są inne niż na Wenusie, Marsie, czy Plutonie. Co więcej nie wiemy czy niedotyczy to innych substancji. A najlepsze dowody an to ze warunki kosmiczne wpływają na właściwości materiałów są rudy żelaza pochodzące z meteorytów, o zupełnie innych właściwościach niż te z Ziemii.

Jestesmy na tym etapie wiedzy chemicznej, ze otrzymalismy, zbadalismy i opisalismy w zasadzie wszystkie proste i troche mniej proste zwiazki dajace sie stworzyc z tych pierwiastkow.


Heh, wcale nie. Nie połączysz Sodu z Glinem czy każdego innego metalu z innym metalem ?? Nie posiądziesz takiej energii, zdolnej do oderwania jonów na orbicie walencyjnej przez jedno z pierwiastków. Nikt nie wie, czy energia pochodząca z powierzchni słońca nie będzie wystarczająca. ( żeby nie było to są moje czyste dywagacje). Tu chodzi o to by wyjść poza ramy zwykłego myślenia. Jasne ze prawa fizyki wszędzie działają tak samo, ale wartości są różne. Inna jest grawitacja inna temperatura, w pustce nie ma tarcia, nie działają siły.

Jeszcze innym przykładem z życia wziętym jak ważne są te wartości jest fakt, ze rozpoczęły się badania nad rudami metali wydobywanymi z dna morza. Niby ta sama planeta, a bardzo możliwe, że rudy będą miały inne właściwości.

Większość gachowych tu wypowiedzi to bzdury niestety.
Pozwolę sobie przytoczyc wypowiedźkolegi, fachowca, nie handlowca hurtownika, a technologa.

Czasami zaskakuja mnie mity (czytaj: bzdury), ktore ludzie wypisuja o olejach.
'Nigdy Lotosu', 'Polsyntetyk rozszczelni silnik'...

Marka oleju jest drugorzedna. Istotne sa jego wlasciwosci fizyczne i chemiczne (dla przecietnego uzytkownika porownanie odbyc sie moze na podstawie podanych wskaznikow/parametrow). Warto dodac, ze sama klasa oraz lepkosc to tylko czubek gory lodowej. Kluczowa role ma wspolczynnik lepkosci, dajacy wyobrazenie o lepkosci oleju w funkcji temperatury (im wyzszy, tym lepszy). W zaleznosci od zastosowania, istotna role odgrywa rowniez liczba zasadowa.

Jest dosyc oczywiste, ze syntetyczny olej Lotos zapewnie ZNACZACO lepsze smarowanie od mineralnego Mobila czy Castrola. Analiza podobnych klasowo olejow roznych marek moze rowniez dostarczyc dosc zaskakujacych wnioskow. Kompletnie bezsensowne jest operowanie markami i mowienie, ze jedne to kupa a drugie sa fantastyczne.

Kolejna sprawa to mit dotyczacy mineralnego oleju dla silnikow o wiekszym przebiegu. Olej syntetyczny ZAWSZE zapewnia lepsze smarowanie. Z A W S Z E! Jego budowa czasteczkowa jest zdecydowanie bardziej homogeniczna (jednorodna), a w konsekwencji jest duzo bardziej stabilny wraz ze zmieniajaca sie temperatura (stad znacznie wyzsze wspolczynniki lepkosci olejow syntetycznych - zazwyczaj 175 lub wiecej). Co to oznacza? Ano to, ze w czasie mrozu nie robi sie z niego galareta, a po rozgrzaniu do wysokiej temperatury nadal wyglada jak olej, a nie jak woda.

Oczywiscie, jezeli silnik to kupa zlomu, zuzyty i uszczelniony nagarami (powstalymi m.in. w wyniku stosowania [BAD] olejow), zalanie go syntetykiem spowoduje ich wyplukanie, a w konsekwencji moze doprowadzic do zwiekszonego zuzycia oleju. Smarowanie bedzie jednak, co do zasady, lepsze.

Kiedys, po dlugim okresie stosowania oleju mineralnego, zalalem syntetykiem silnik mojego MB 280E. Silnik mial 300kkm na karku, na olejach mineralnych. I co? Zrobilo sie ciszej, cisnienie 'reagowalo' duzo lepiej na zwiekszajace sie obroty i... zuzycie oleju SPADLO. Z prostej przyczyny - po nagrzaniu olej syntetyczny pozostaje stosunkowo gestszy.

Reasumujac:

1. Wybierajac olej, nalezy sugerowac sie wlasciwosciami konkretnego produktu, a nie marka .
2. Zdrowy silnik, niezaleznie od przebiegu, zasluguje na olej syntetyczny i napewno dluzej na nim pojezdzi niz na soku z dinozaurow.

Większość gachowych tu wypowiedzi to bzdury niestety.
Pozwolę sobie przytoczyc wypowiedźkolegi, fachowca, nie handlowca hurtownika, a technologa.

Czasami zaskakuja mnie mity (czytaj: bzdury), ktore ludzie wypisuja o olejach.
'Nigdy Lotosu', 'Polsyntetyk rozszczelni silnik'...

Marka oleju jest drugorzedna. Istotne sa jego wlasciwosci fizyczne i chemiczne (dla przecietnego uzytkownika porownanie odbyc sie moze na podstawie podanych wskaznikow/parametrow). Warto dodac, ze sama klasa oraz lepkosc to tylko czubek gory lodowej. Kluczowa role ma wspolczynnik lepkosci, dajacy wyobrazenie o lepkosci oleju w funkcji temperatury (im wyzszy, tym lepszy). W zaleznosci od zastosowania, istotna role odgrywa rowniez liczba zasadowa.

Jest dosyc oczywiste, ze syntetyczny olej Lotos zapewnie ZNACZACO lepsze smarowanie od mineralnego Mobila czy Castrola. Analiza podobnych klasowo olejow roznych marek moze rowniez dostarczyc dosc zaskakujacych wnioskow. Kompletnie bezsensowne jest operowanie markami i mowienie, ze jedne to kupa a drugie sa fantastyczne.

Kolejna sprawa to mit dotyczacy mineralnego oleju dla silnikow o wiekszym przebiegu. Olej syntetyczny ZAWSZE zapewnia lepsze smarowanie. Z A W S Z E! Jego budowa czasteczkowa jest zdecydowanie bardziej homogeniczna (jednorodna), a w konsekwencji jest duzo bardziej stabilny wraz ze zmieniajaca sie temperatura (stad znacznie wyzsze wspolczynniki lepkosci olejow syntetycznych - zazwyczaj 175 lub wiecej). Co to oznacza? Ano to, ze w czasie mrozu nie robi sie z niego galareta, a po rozgrzaniu do wysokiej temperatury nadal wyglada jak olej, a nie jak woda.

Oczywiscie, jezeli silnik to kupa zlomu, zuzyty i uszczelniony nagarami (powstalymi m.in. w wyniku stosowania [BAD] olejow), zalanie go syntetykiem spowoduje ich wyplukanie, a w konsekwencji moze doprowadzic do zwiekszonego zuzycia oleju. Smarowanie bedzie jednak, co do zasady, lepsze.

Kiedys, po dlugim okresie stosowania oleju mineralnego, zalalem syntetykiem silnik mojego MB 280E. Silnik mial 300kkm na karku, na olejach mineralnych. I co? Zrobilo sie ciszej, cisnienie 'reagowalo' duzo lepiej na zwiekszajace sie obroty i... zuzycie oleju SPADLO. Z prostej przyczyny - po nagrzaniu olej syntetyczny pozostaje stosunkowo gestszy.

Reasumujac:

1. Wybierajac olej, nalezy sugerowac sie wlasciwosciami konkretnego produktu, a nie marka .
2. Zdrowy silnik, niezaleznie od przebiegu, zasluguje na olej syntetyczny i napewno dluzej na nim pojezdzi niz na soku z dinozaurow.


Fajny post, chociaz mysle ze wiekszosc ludzi nie bedzie sie wdawac
w porownywanie lepkosci olejow, pozostalosc popiolu, flashpoint,zawartosc
detergentow czy pH. Ale z mitami trzeba walczyc

1

ech wrzuce tutaj tylko mnie nie linczować

Temat: Analiza fizykochemiczna

* Przedmiot badań: Kobieta
* Odkryta przez : Adama
* Masa właściwa : 58
* izotopy : powyżej 70
* Występowanie : Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:

* Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
* Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
* Może samorzutnie eksplodować, jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
* Generalnie odczyn kwaśny choć często spotykane egzemplarze zasadnicze, zwłaszcza w niektórych tematach.
* Nierozpuszczalna w cieczach.
* Jej atywność wzrasta po nasączeniu etanolem.
* Wytwarza duże ilości promieniowania po połączeniu z substancjami czekoladopochodnymi.
* Wyjątkowo słabo toleruje płyny stosowane ogólnie do zmywania naczyń.
* Przeciętnie co 29 dni zmienia się w substancję piorunującą, wybuchową i wyjątkowo łatwopalną, po kilku dniach powracając do stanu względnie dla niej normalnego.

Własności fizyczne:

* Poddana długotrwałemu działaniu organoleptycznemu potrafi osiągać stan plazmatyczny kilkukrotnie w stosunkowo krótkim okresie czasu.
* Szczególnie atrakcyjne samorodki spotkać można na plażach ciepłych mórz.
* Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.
* Przypadkowe podrażnienie niektórych węzłów struktury (zależne od np. pogody na drugiej półkuli) powoduje silne wyładowania elektryczne połączone z grzmotem.
* Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników, szczególnie grubą w przypadku okazów wiekowych.
* Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
* Po potraktowaniu bukietem róż topi się w skrajnych przypadkach przechodząc do stanu lotnego.
* Gorzka jeśli używać jej niewłaściwie.
* Znajdowana pod różnymi postaciami: od czystego metalu do pospolitej rudy.
* Często wychodzi bokiem, szczególnie egzemplarze królewskie.

Zastosowanie:

* Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
* Silny reduktor pieniędzy.
* Pomocna przy wypoczynku.
* Doskonale potrafi zagospodarować urlop.

Testy:

* Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy, jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
* Zmienia barwę poprzez czerwoną, purpurową do zielonej jeśli jest w pobliżu lepszych izotopów.
* Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
* Nie posiada jednego stabilnego stanu.

Temat: Analiza chemiczna

Przedmiot badań: Kobieta

Symbol: KO

Odkryta przez: Adama

Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m.
(atomowych jednostek masy), ale
znane sa izotopy od 50 do 80 a.j.m.

Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach
zurbanizowanych.

1. Właściwości chemiczne :
1.1. Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
1.2. Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
1.3. Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
1.4. Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).
1.5. Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyznie krystałograficznej.

2. Własciwosci fizyczne :
2.1. Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
2.2. Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
2.3. Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
2.4. Gorzka jeśli używać niewłaściwie.
2.5. Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

3. Zastosowanie :
3.1. Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
3.2. Przedstawicielka silnych reduktorow pieniedzy.
3.3. Pomocna przy wypoczynku.

4. Testy :
4.1. Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
4.2. Zielenieje jeśli obok niej znajduje sie lepszy izotop.
4.3. Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
4.4. Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.

kolejne "cuś" związane z kobietami (spadochroniarkami niekoniecznie - my jesteśmy inne:P)

Temat: Analiza Chemiczna
Przedmiot badań: Kobieta
Symbol: Ko
Odkryta przez: Adama
Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.
Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:

a) Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
b) Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
c) Może samorzutnie eksplodować, jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
d) Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).
e) Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne:

a) Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
b) Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
c) Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
d) Gorzka, jeśli używać niewłaściwie.
e) Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:

a) Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
b) Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
c) Pomocna przy wypoczynku.

Testy:

a) Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy, jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
b) Zielenieje, jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
c) Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
d) Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.Analiza chemiczna kobiety...

Temat: Analiza Chemiczna
Przedmiot badań: Kobieta
Symbol: Ko
Odkryta przez: Adama
Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.
Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.
Właściwości chemiczne: a) Wykazuje duże powinowactwo ze zlotem (Au), srebrem (Ag), platyna (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
b) Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
c) Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ja sama w obecności mężczyzny.
d) Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).
e) Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.
Własności fizyczne:
a) Powierzchnia zwykle pokryta warstwa barwników.
b) Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
c) Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
d) Gorzka jeśli używana niewłaściwie.
e) Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.
Zastosowanie:
a) Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
b) Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
c) Pomocna przy wypoczynku.
Testy: a) Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
b) Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
c) Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
d) Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.Wyglada na to ż pisze sama do siebie....

kilka wykretów jak złapią cie na spaniu na lekcji
1. Ale w banku krwi pwiedzieli mi, że to się może przydarzyc...
2. Nie spałem... medytowałem nad celem misji i układałęm w głowie pracę domową...
3. Automat do kawy mi się zepsuł
4. Nie spałem ... próbowałem założyć szkła kontaktowe bez użycia rąk..
5. ... "syna i ducha swiętego... amen"

jejciu...

"Analiza chemiczna kobiety"
Temat: Analiza Chemiczna
Przedmiot badań: Kobieta
Symbol: Ko
Odkryta przez: Adama
Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.
Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.
Właściwości chemiczne:Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).
Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.
Własności fizyczne:
Powierzchnia zwykle pokryta warstw&plusmn; barwników.
Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
Gorzka jeśli używać niewłaściwie.
Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.
Zastosowanie:Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
Pomocna przy wypoczynku.
Testy:Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.KOBIETA Analiza fizykochemiczna :
Przedmiot badań: Kobieta
Odkryta przez : Adama
Masa właściwa : 58
izotopy : powyżej 70
Występowanie : Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.
Właściwości chemiczne:
Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
Może samorzutnie eksplodować, jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
Generalnie odczyn kwaśny choć często spotykane egzemplarze zasadnicze, zwłaszcza w niektórych tematach.
Nierozpuszczalna w cieczach.
Jej atywność wzrasta po nasączeniu etanolem.
Wytwarza duże ilości promieniowania po połączeniu z substancjami czekoladopochodnymi.
Wyjątkowo słabo toleruje płyny stosowane ogólnie do zmywania naczyń.
Przeciętnie co 29 dni zmienia się w substancję piorunującą, wybuchową i wyjątkowo łatwopalną, po kilku dniach powracając do stanu względnie dla niej normalnego.
Własności fizyczne:
Poddana długotrwałemu działaniu organoleptycznemu potrafi osiągać stan plazmatyczny kilkukrotnie w stosunkowo krótkim okresie czasu.
Szczególnie atrakcyjne samorodki spotkać można na plażach ciepłych mórz.
Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.
Przypadkowe podrażnienie niektórych węzłów struktury (zależne od np. pogody na drugiej półkuli) powoduje silne wyładowania elektryczne połączone z grzmotem.
Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników, szczególnie grubą w przypadku okazów wiekowych.
Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
Po potraktowaniu bukietem róż topi się w skrajnych przypadkach przechodząc do stanu lotnego.
Gorzka jeśli używać jej niewłaściwie.
Znajdowana pod różnymi postaciami: od czystego metalu do pospolitej rudy.
Często wychodzi bokiem, szczególnie egzemplarze królewskie.
Zastosowanie:
Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
Silny reduktor pieniędzy.
Pomocna przy wypoczynku.
Doskonale potrafi zagospodarować urlop.
Testy:
Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy, jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
Zmienia barwę poprzez czerwoną, purpurową do zielonej jeśli jest w pobliżu lepszych izotopów.
Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
Nie posiada jednego stabilnego stanu.

Jest to ściąga z pierwszego tematu jaki ma być na jutrzejszej katrkówce. Było by miło jakby ktoś napisał z tego drugiego tematu

Występowanie wodoru najbardziej rozpowszechniony pierwiastek we wszechświecie (76%) ale na ziemi znajduje się tylko 0,9% wodoru, główna ilość wodoru w postaci związanej: woda, substancje organiczne, w postaci wolnej: gazy wulkaniczne, gaz ziemny, atmosfera otrzymywanie wodoru metody laboratoryjne reakcja metali z kwasami Zn +2HCl= ZnCl2+ H2, Fe + H2SO4= FeSO4 +H2 elektroliza wody 2H2O= 2H2 + O2 metody przemysłowe elektroliza wody, reakcja metanu z parą wodną CH4+ H2O= Co + 3H2 właściwości fizyczne wodoru gaz bezbarwny, bezwonny, najlżejszy pierwiastek, słabo rozpuszczalny w wodzie właściwości chemiczne wodoru pierwiastek jednowartościowy, aktywny chemicznie, reaguje z metalami, nie metalami z utworzeniem wodorków M+H2= MHx, 2H2+ O2= 2H2O, H2+ Br2= 2HBr reaguje ze związkami organicznymi i nieorganicznymi powodując ich rozkład CuO + H2 = Cu+ H2O zastosowanie wodoru do produkcji amoniaku, w procesach syntezy alkoholu metylowego. Używany jest do uszlachetniania różnego rodzaju paliw. Używa się go do utwardzania tłuszczów, oraz jako paliwo dla wysokotemperaturowych palników. występowanie tlenu stanowi 48% skorupy ziemskiej (pierwsze miejsce), w stanie wolnym występuje w atmosferze stanowiąc 21% objętościowych powietrza, główna ilość tlenu jest związana w postaci wód, skał, minerałów, organizmów żywych otrzymywanie tlenu metody laboratoryjne elektroliza wody katalityczny rozkład wody utlenionej 2H2O2= 2H2O +O2 termiczny rozkład związków chemicznych 2KClO = KCl+3O2 metody przemysłowe destylacja skroplonego powietrza elektroliza wody właściwości fizyczne tlenu Jest to gaz bezbarwny, bez smaku i zapachu, słabo rozpuszcza się w wodzie, jest nie palny ale palenie podtrzymuje. Właściwości chemiczne tlenu pierwiastek dwuwartościowy bardzo aktywny chemicznie, łatwo łączy się z różnymi pierwiastkami tworząc tlenki, reaguje ze związkami organicznymi i nieorganicznymi powodując ich utlenianie 2SO2+ O2= 2SO3, wykrywanie przy pomocy żarzącego się łuczywa ważniejsze związki wodoru z tlenem tlenek wodoru czyli woda, nadtlenek wodoru H2O2, 3% roztworu H2O2 to woda utleniona, 30% roztwór H2O2 to perhydrol zastosowanie tlenu Duże ilości tlenu zużywane są do wytwarzania wysokich temperatur w palnikach do spawania, cięcia i topienia trudno topliwych metali. W fazie ciekłej jest stosowany jako utleniacz paliwa rakietowego.

Taaaa....

Przedmiot badań:
Kobieta

Symbol chemiczny:
Ko

Odkrywca
Adam

Liczba atomowa:
śr. 59 j.a.m(jedn. atom.masy)
znane są izotopy 80j.a.m. i powyżej....

Występowanie:
Nadwyżli ilościowe na obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:
a/ wykazuje duże powinowactwo ze złotem, srebrem, platyną, szlachetnymi i połszlachetnymi kamieniami i minerałami
b/ zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji
c/ nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu alkoholem etylowym
d/ ulega naciskowi tylko we właściwej płażczyźnie krystalograficznej

Własności fizyczne.
a/ powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwnikow
b/ wrze i zamarza bez wyraźniej przyczyny
c/ topi się po właściwym jej potraktowaniu
d/ gorzka, jeśli jej używać niewłaściwie

Zastosowanie.
a/ element wysoce dekoracyjny, zwłaszcza w samochodach sportowych
b/ silny reduktor pieniedzy
c/ pomocna przy wypoczynku i rekreacji

Testy.
a/ egzemplarz przybiera odcień rożowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
b/ zielenieje jeśli obok położyć lepszy izotop
c/ wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach
d/ niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu...

Acha... w/w może być w stringach

No coż Delto. Ma rację Jaga... zapewne z własnego doświadczenia jak załatwiać na amen męską część ludzkości. Nic tylko ahhhhh... na fali wyobraźni ze stringami w oczkach ... ajajaj, że tak szepnę rozpomieniony z wypiekami wszędzie.

Pozdro...

Śmieszne teksty - Analiza Kobiety

Temat: Analiza chemiczna

Przedmiot badań: Kobieta

Symbol: KO

Odkryta przez: Adama

Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m.
(atomowych jednostek masy), ale
znane sa izotopy od 50 do 80 a.j.m.

Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach
zurbanizowanych.
1. Właściwości chemiczne :

1.1. Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
1.2. Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
1.3. Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
1.4. Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).
1.5. Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyznie krystałograficznej.

2. Własciwosci fizyczne :

2.1. Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
2.2. Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
2.3. Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
2.4. Gorzka jeśli używać niewłaściwie.
2.5. Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

3. Zastosowanie :

3.1. Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
3.2. Przedstawicielka silnych reduktorow pieniedzy.
3.3. Pomocna przy wypoczynku.

4. Testy :

4.1. Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
4.2. Zielenieje jeśli obok niej znajduje sie lepszy izotop.
4.3. Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
4.4. Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu

Większość gachowych tu wypowiedzi to bzdury niestety.
Pozwolę sobie przytoczyc wypowiedźkolegi, fachowca, nie handlowca hurtownika, a technologa.

Czasami zaskakuja mnie mity (czytaj: bzdury), ktore ludzie wypisuja o olejach.
'Nigdy Lotosu', 'Polsyntetyk rozszczelni silnik'...

Marka oleju jest drugorzedna. Istotne sa jego wlasciwosci fizyczne i chemiczne (dla przecietnego uzytkownika porownanie odbyc sie moze na podstawie podanych wskaznikow/parametrow). Warto dodac, ze sama klasa oraz lepkosc to tylko czubek gory lodowej. Kluczowa role ma wspolczynnik lepkosci, dajacy wyobrazenie o lepkosci oleju w funkcji temperatury (im wyzszy, tym lepszy). W zaleznosci od zastosowania, istotna role odgrywa rowniez liczba zasadowa.

Jest dosyc oczywiste, ze syntetyczny olej Lotos zapewnie ZNACZACO lepsze smarowanie od mineralnego Mobila czy Castrola. Analiza podobnych klasowo olejow roznych marek moze rowniez dostarczyc dosc zaskakujacych wnioskow. Kompletnie bezsensowne jest operowanie markami i mowienie, ze jedne to kupa a drugie sa fantastyczne.

Kolejna sprawa to mit dotyczacy mineralnego oleju dla silnikow o wiekszym przebiegu. Olej syntetyczny ZAWSZE zapewnia lepsze smarowanie. Z A W S Z E! Jego budowa czasteczkowa jest zdecydowanie bardziej homogeniczna (jednorodna), a w konsekwencji jest duzo bardziej stabilny wraz ze zmieniajaca sie temperatura (stad znacznie wyzsze wspolczynniki lepkosci olejow syntetycznych - zazwyczaj 175 lub wiecej). Co to oznacza? Ano to, ze w czasie mrozu nie robi sie z niego galareta, a po rozgrzaniu do wysokiej temperatury nadal wyglada jak olej, a nie jak woda.

Oczywiscie, jezeli silnik to kupa zlomu, zuzyty i uszczelniony nagarami (powstalymi m.in. w wyniku stosowania [BAD] olejow), zalanie go syntetykiem spowoduje ich wyplukanie, a w konsekwencji moze doprowadzic do zwiekszonego zuzycia oleju. Smarowanie bedzie jednak, co do zasady, lepsze.

Kiedys, po dlugim okresie stosowania oleju mineralnego, zalalem syntetykiem silnik mojego MB 280E. Silnik mial 300kkm na karku, na olejach mineralnych. I co? Zrobilo sie ciszej, cisnienie 'reagowalo' duzo lepiej na zwiekszajace sie obroty i... zuzycie oleju SPADLO. Z prostej przyczyny - po nagrzaniu olej syntetyczny pozostaje stosunkowo gestszy.

Reasumujac:

1. Wybierajac olej, nalezy sugerowac sie wlasciwosciami konkretnego produktu, a nie marka .
2. Zdrowy silnik, niezaleznie od przebiegu, zasluguje na olej syntetyczny i napewno dluzej na nim pojezdzi niz na soku z dinozaurow.


Fajny post, chociaz mysle ze wiekszosc ludzi nie bedzie sie wdawac
w porownywanie lepkosci olejow, pozostalosc popiolu, flashpoint,zawartosc
detergentow czy pH. Ale z mitami trzeba walczyc


Ja niestety mam tylko tą drugą przywarę.
Więc szybko:
| No gips na przykład. I wiele innych siarczanów.

| No ale kamień kotłowy to głównie WĘGLANY a nie siarczany...
NIE.


Porównaj proszę dla mnie zawartość węglanów i siarczanów...
Udowodnij najlepiej, że jest tam więcej siarczanów niż węglanów :-)

| A węglany ulegają przemianom w żołądku.
NIE.


Co Ty nie powiesz ? A może jednak ulegają rozkładowi i jonizacji
do postaci chlorków a grupa węglanowa łączy się z jonem wodorowym
pochodzącym z HCl i ulatuje w postaci CO2 ?

| Ale nie w tym rzecz, ja zresztą nic nie pisałem o kwasie żołądkowym (nota
| bene: kwas żołądkowy a kwas solny do czyszczenia kamienia kotłowego to
| jednak nie to samu :-)).

| Kwas żołądkowy ma w składzie HCl, a więc kwas solny. Więc o co Ci chodzi ?

A stężenie nie jest ważne????


Do czyszczenia kotła - tak... Ale przy opisywaniu wypicia szklanki wody nie.
Tego HCl w kwasie żołądkowym jest wystarczającą tyle aby przerobić węglany
rozpuszczone w wodzie.

Ale jesteś pewien, czy tylko domniemywasz? Znasz jakieś prace na ten temat?
(Ja tylko domniemywałem).


Tak, znam. Bardzo znanym doświadczeniem jest reakcja kwasu solnego z kredą,
przeprowadzana chyba na każdym labolatorium chemicznym w liceum...

A to że po przegotowaniu nie ma już jonów HCO3- nie może mieć wpływu? A to że
powstanie dolomit i jakieś świństwa "mieszanych" weglanów i siarczanów?
A że podatność na roztwarzanie się w kwasie solnym np[. kalcytu i aragonitu
jest różna to nie daje Ci do myślenia?
etc. etc.


To wszystko to bardzo ważne rzeczy, jednak przy ilościach jakie są normalnie
spożywane (pojedyncze mg lub najwyżej dziesiątki miligramów) HCl w naszym
żołądku sobie poradzi z każdą odmianą węglanów. Siarczany - inna bajka...

Nie ma co sprzeczać się z faktami, a faktem jest że włąsciwości chemiczne
różnych form (np. aleotropowych) różnią się, czasami dramatycznie.


Ja nie sprzeczam się z faktami i nie twierdzę że ogólnie właściwości
się nie różnią (chemiczne czy fizyczne ? Nie pomyliłeś się ?) ale
twierdzę że W TYM KONKRETNYM PRZYPADKU PICIA WODY MINERALNEJ nie ma
to istotnego znaczenia.

| Ależ produkuje się.
| Widzę, że dawno nie byłeś w sklepach i nie czytałeś etykietek.
| Między innymi jeden rodzaj takiej wody produkuje koncern Coca-Cola.
| Używają wody wodociągowej, oczyszczają ją w filtrach demineralizujących,
| po czym dokonują ponownej mineralizacji wody dla poprawienia jej smaku
| i "wartości odzywczych".

Ech.
Widzę, że nie rozróżniasz "wody mineralnej" od "wody stołowej".


Twierdzisz że jak człowiek rozpuści w wodzie trochę węglanów
i siarczków to będzie się to czymś róznić istotnym od tego,
że woda przesiąknie przez minerały gdzieś pod ziemią?

(Mała podpowiedż: nie ma w usnecie obowiązku wypowiadania się w każdej
sprawie)


Czy na siłę starasz się być niegrzeczny ?
Skarżysz się na brak czasu - może zamiast pisać po łebkach
i bez zaangażowania Ty zastosujesz się do swoich własnych rad ?

| Moze... nalezaloby sie przypatrzec konkretnej wodzie z konkretnego zródla
| i ocenic jaki na ta równowage jonów ma wplyw gotowanie.

Byłbym zdziwiony, gdyby badania wykazały że wpływu nie ma.


Ja jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że istotnego wpływu
(poza naturalnie redukcją twardości węglanowej) nie ma...